คำขวัญประจำโรงเรียน :: ลูก พว. รักศักดิ์ศรี มีคุณค่า สง่างาม
 
 
 
 

ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

 

พลูตาหลวง
นายจรูญ ทองไทย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
จำนวนนักเรียน 1,462 คน
วันที่ 10 มิ.ย. 2562
จำนวนผู้เข้าชม
  แหล่งเรียนรู้
 
คอม
คณิตศาสตร์
เคมี
ชีวะ
ฟิสิกส์
ส่งแวดล้อม
วิศวะ
ห้องสมุด
โรคภัยไข้เจ็บ


 
 
 
 
   
  แหล่งเรียนรู้