นำเสนองานวิจัยที่ประเทศอินเดีย

IMG 8726 IMG 8907 IMG 8910 IMG 9383
IMG 9390 IMG 9465 IMG 9504 IMG 9802
IMG 9862 IMG 0003 IMG 0010 IMG 0133
IMG 0136 IMG 0242 IMG 0759 IMG 0771
IMG 0963 IMG 1103 IMG 1145 IMG 1287