พิธีถวายพวงมาลา รัชกาลที่ 4

DSC02418 DSC02419 DSC02420 DSC02421
DSC02423 DSC02424 DSC02425 DSC02426
DSC02427 DSC02428 DSC02429 DSC02430
DSC02431 DSC02432 DSC02434 DSC02436
DSC02437 DSC02438 DSC02440 DSC02441
DSC02442 DSC02444